NOBB for handel

NOBB.no er byggenæringens største varedatabase for vareinformasjon, og leverandørenes vindu ut mot markedet

NOBB inneholder over 900 000 artikler fra nærmere 700 leverandører. Du finner et bredt spekter av vareinformasjon, f.eks. trelast, byggevarer, jernvarer, verktøy, festemidler, maling, hus og hage, va vvs, elektro m.m. Varedatabasen er i kontinuerlig vekst.

Korrekte grunndata, pris, logistikkdata, bilder, dokumentasjon effektiviserer bransjens behov for strukturerte og kvalitetssikrede grunndata. Kvaliteten i varedatabasen sikres gjennom bransjeorganene Kvalitetsforum og Standardiseringsutvalget. Vareeier  oppdaterer og vedlikeholder informasjonen basert på standarder som er satt for bransjen (ref kvalitetsforum og standardiseringsutvalget). Dette er en unik kvalitetssikring og nærhet til bransjen ingen andre aktører kan tilby.

Informasjonen i NOBB gjenbrukes i kundenes datasystemer (butikkdata-, kalkulasjonssystemer, nettbutikker m.m). Gjennom NOBB oppnår man høy kvalitet på eget vareregister og priser.

NOBB.no er et glimrende oppslagsverk for å søke og finne vareinformasjon. Her finnes gode søkemuligheter, og stor mengde innhold. Du kan også bygge dine egne varesortimenter, og eksportere til ulike filformater.

NOBB.no er tilpasset alle flater, og kan benyttes på alle enheter (telefon, nettbrett og PC).