NOBB for utførende

NOBB.no er byggenæringens største varedatabase for vareinformasjon, og leverandørenes vindu ut mot markedet. Her kan du enkelt søke frem informasjon om den enkelte vare med produktdokumentasjon, egenskaper m.m..

NOBB inneholder over 900 000 artikler fra over 700 leverandører. Du finner et bredt spekter av vareinformasjon, f.eks. trelast, byggevarer, jernvarer, verktøy, festemidler, maling, hus og hage, va vvs, elektro m.m. Varedatabasen er i kontinuerlig vekst.

Korrekte grunndata, pris, logistikkdata, bilder, dokumentasjon effektiviserer bransjens behov for strukturerte og kvalitetssikrede grunndata. Gjennom NOBB kan du enkelt hente dokumentasjon som FDV, Sikkerhetsdatablader, monteringsanvisninger, videoer, brosjyrer m.m.

 

Kvaliteten i varedatabasen sikres gjennom bransjeorganene Kvalitetsforum og Standardiseringsutvalget. Vareeier  oppdaterer og vedlikeholder informasjonen basert på standarder som er satt for bransjen (ref kvalitetsforum og standardiseringsutvalget). Dette er en unik kvalitetssikring og nærhet til bransjen ingen andre aktører kan tilby.

Informasjonen i NOBB gjenbrukes i kundenes datasystemer (vareregister, kalkulasjonssystemer, nettløsninger m.m). I tillegg vises all dokumentasjon i NOBB gjennom dokumentasjonsverktøyet ByggDok.

Websiden NOBB.no er et glimrende oppslagsverk for å søke og finne vareinformasjon. Her finnes gode søkemuligheter, og stor mengde innhold. Du kan også bygge dine egne varesortimenter, og eksportere til ulike filformater.

NOBB.no er tilpasset alle flater, og kan benyttes på alle enheter (telefon, nettbrett og PC).