Informasjon til NOBB-ansvarlig - ny løsning for registrering av produktdata i NOBB

På fredag 13. september kl. 11.00 ble det fra Byggtjeneste sendt en e-post med informasjon om prosjektet for ny leverandørløsning til alle vi har registrert som NOBB-ansvarlig. Det er svært viktig at alle leverandører som benytter NOBB Vareeier responderer som forespurt innen 20. september. Har ikke NOBB-ansvarlig mottatt e-posten ber vi om at man sjekker spamfilter/søppelpost.

Siden linken til svarskjemaet i e-posten er personlig, kan vi ikke legge den ut i denne artikkelen.

Her er litt mer informasjon om hva som skjer:

Hvorfor ny løsning?
Dagens NOBB Vareeier har blitt svært krevende både å bruke og vedlikeholde, derfor har vi valgt å utvikle en helt ny skybasert løsning fra topp til bunn. NOBB Leverandør blir moderne med teknologi rigget for fremtiden, uten gamle feil. Dette betyr nye og enklere måter å jobbe på, mange nye muligheter samt en bedre og mer effektiv hverdag for deg som kunde.

Dere må bidra
I tiden fremover trenger vi din hjelp slik at overgangen til NOBB Leverandør skal gå så smertefritt som mulig. Vi vil komme tilbake med konkrete oppgaver og instruksjoner som må utføres i dagens løsning.

Vi skal bistå dere
Fra vår side vil dere motta all nødvendig informasjon i forhold til opplæring, overføring av data og konvertering av brukere i god tid før overgangen.

Når skjer overgangen?
Dersom alt går helt knirkefritt, er planen å starte flytting av data i løpet av 1. kvartal neste år. Overgangen til NOBB Leverandør vil da kunne skje i løpet av 2. kvartal.

Inntil videre kan du jobbe som normalt i dagens NOBB Vareeier, men med en visshet om at snart kommer det en bedre hverdag i NOBB.