Frysperiode for NOBB Leverandør 10. - 24. mars

Vi minner om at dagens versjon av NOBB Leverandør stenges fredag 10 mars kl 12:00 til 24. mars kl 09:00. 

Det vil ikke med andre ord ikke være mulig for leverandørene å gjøre oppdateringer i NOBB i frysperioden (nedetiden). Dette gjøres i forbindelse med overgangen til ny løsning for NOBB Leverandør, og migrering av data til ny løsning. NOBB-Kontrakt vil fortsatt fungere i denne perioden.