Endringer i NOBB varegruppestruktur

Høsten 2023 vil det skje endringer i NOBB varegruppestruktur.

Endringene vil påvirke både leverandører og brukere av NOBB-data, og er godkjent i NOBB kvalitetsforum og Standardiseringsutvalget. Totalt omfattes 185 av NOBBs varegrupper av endringene.

Det er utarbeidet en tidsplan for gjennomføring, med start i uke 36 og lansering i uke 47. Du kan lese mer ved å klikke på denne lenken.