ECOproduct. En vurdering av miljøegenskaper, og en database for valg av miljøvennlige byggevarer i BREEAM-NOR

BREEAM-NOR prosjekter stiller store krav til miljøvennlige byggevarer. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM, og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon, utviklet av Norwegian Green Building Council i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge.


Les mer

Kjenner din markedssjef til konkurransekraften NOBB gir?

Åpen NOBB styrker konkurransekraften til leverandørene gjennom økt synlighet og kunnskap i verdikjeden. Åpen NOBB gir alle brukere av byggevarer gratis tilgang til produktinformasjon, og deler produktdata med hele verdikjeden.


Les mer

Brev fra Byggevareindustrien er sendt ut til entreprenørene der det oppfordres til bruk av bransjens egne varedatabaser som er åpne og gratis

Motta relevant informasjon fra oss på LinkedIn og Facebook.

Følger du oss på sosiale medier, er det lettere å holde seg oppdatert på hva som skjer i NOBB.


Les mer

Nye funksjoner på NOBB.no og NOBB-Kontrakt

Det er nylig publisert en ny versjon av NOBB.no og NOBB-Kontrakt


Les mer