Prisendringer i NOBB

I forbindelse med at mange leverandører har nye priser gjeldende fra 1. april, minner vi om fristen for oppdatering av priser i NOBB som er 20. februar.


Les mer

NOBB er konvertert til ny varegruppestruktur

Konverteringen til ny varegruppestruktur er nå gjennomført, og endringene er synlige på NOBB.no.


Les mer

Endring av NOBB varegruppestruktur

Prosjektet med endring av NOBB Varegruppestruktur nærmer seg sluttfasen. Bakgrunnen for disse endringene er ønske fra handelen om en bedre struktur enn dagens, og ble vedtatt av Standardiseringsutvalget i juni 2015.


Les mer

NOBB Vareeier er midlertidig stengt i forbindelse med varegruppeendringene

Vi er i normal drift fra 2. desember.


Les mer

NOBB-Kontrakt og varegruppeendringene

Det er nå lagt ut en ny versjon av NOBB-Kontrakt (11. nov), som inneholder funksjonalitet for å sende og motta migrerte avtaler (oppdatert til ny varegruppestruktur).


Les mer