Vedlikehold av servere og NOBB-Kontrakt

Vi vil ha noe nedetid torsdag etter kl 16.00 (08.06.2017) og helgen 10. - 11. juni


Les mer

NOBB Vårseminar 2017

Årets NOBB Vårseminar arrangeres i mars og april. Som vanlig reiser vi litt rundt omkring i landet.


Les mer

NOBB åpnes opp for alle

Byggtjeneste ønsker å legge til rette for transparent digital informasjonsflyt på tvers av hele verdikjeden, og åpner derfor opp produkt- og informasjonsdatabasen NOBB for hele markedet. 

For mer informasjon og NOBB sine abonnement se Byggtjeneste.no, eller pressemeldingen Åpen NOBB.


Les mer

Byggtjeneste leder an nordisk samarbeide om produktegenskaper til bruk i BIM, handel og Software løsninger

Pressemelding: Norsk Byggtjeneste AS, Byggmaterialhandlarna AB og Rakennustietio Oy har inngått en intensjonsavtale om standardisering av produktegenskaper.


Les mer

Presentasjoner og video fra årets NOBB-konferanse

Så du noe på årets NOBB-konferanse som dine kollegaer burde hørt? Da må du lese videre


Les mer