Hold av dagen 15. oktober 2015!

Norsk Byggtjeneste AS inviterer til NOBB-konferansen på Thon Hotell Arena i Lillestrøm, rett ved Bygg Reis Deg. Konferansen er en 1 dags konferanse som tar tempen på bransjen i sin helhet.


Les mer

Kompetansekurs om produktdokumentasjon

Norsk Byggtjeneste AS holder kurs om produktdokumentasjon, Byggevareforordningen og BREEAM-NOR sett i sammenheng med NOBB. Vi ser på hva slags dokumentasjon som er lovpålagt, hva bransjen etterspør og ulike kanaler der dokumentasjonen benyttes. Vi har med oss en storkunde som forklarer hvordan informasjonen blir brukt.


Les mer

Videreutvikling av NOBB-Kontrakt

Endringer i NOBB varegruppestruktur

NOBB varegruppestruktur blir endret høsten 2015. Dato for konvertering til ny struktur er 15. november. 


Les mer

Pressemelding: Produktdatabaser over landegrensene

Logiq Sweden AB og Norsk Byggtjeneste AS inngår langsiktig samarbeidsavtale om koordinering av produktinformasjon over landegrensene. Gjennom digital samhandling skal samarbeidet bidra til samordning og redusert vedlikeholdsarbeid for felles leverandører.


Les mer