Byggtjeneste gjør det enklere å finne miljømerkede byggevarer

 

Nå skal det bli det lettere for entreprenører og byggherrer å bygge miljøvennligEt nytt samarbeid mellom Norsk Byggtjeneste AS og Svanemerket gjør det enkelt å finne miljømerkede produkter i byggenæringens største produktdatabase, NOBB. 


Les mer

NOBB vårseminar 2016

Digitaliseringen går raskere og bruken av NOBB endres, hvordan skal du som vareeier møte denne utviklingen og ligge i forkant.

I år har du mulighet til å delta på fire forskjellige steder, avhengig av hvilket sted som passer best for deg.

For påmelding eller mer utfyllende informasjon, se NOBB vårseminar 2016

 


Les mer

Nettverksmøte 6. april for brukere av NOBB og Finfo

Det er etablert et tettere samarbeid mellom Finfo og NOBB for å forenkle vareinformasjonen for leverandører som har sitt sortiment i begge databasene. For å optimalisere vareinformasjonen på tvers av varedatabasene ble det i 2015 gjennomført en analyse for å finne ut hvilke leverandører og produkter som finnes i begge databasene. Analysen viser hva som kan gjøres for å forenkle vedlikeholdsarbeidet for den enkelte leverandør.


Les mer

Prisendringer i NOBB

I forbindelse med at mange leverandører har nye priser gjeldende fra 1. april, minner vi om fristen for oppdatering av priser i NOBB som er 20. februar.


Les mer

NOBB er konvertert til ny varegruppestruktur

Konverteringen til ny varegruppestruktur er nå gjennomført, og endringene er synlige på NOBB.no.


Les mer